Terence McKenna

Američki autor, predavač, psihonaut.

Zahvaljujući svojoj bogatoj književnoj podlozi govorio je i pisao o raznim temama poput razvoja ljudske svijesti, jezika, kulture i filozofije, šamanizma i misticizma, metafizike, etnobotanike i alkemije. 

Istraživač izmjenjenih stanja svijesti, kurator čudnog, samoprozvani shizofreni bard spreman da slušaoca povede na put kroz neobičnu i često skrivenu stranu povijesti ljudskog roda. 

mckenna.jpg
schizo.JPG
hard truths.JPG
message of feeling.JPG
creativity.JPG
imagination.JPG
world is weirder.JPG
we addict to everything.JPG
discipline.JPG
shamanism.JPG
nature is conscious.JPG
transcendental object.JPG
chaos.JPG
male ego.JPG
anything.JPG
patterns.JPG
feelings.JPG
language.JPG
final illusion.JPG