Claudio Naranjo

Čilenaski psihijatar, jedan od Perslovih imenovanih nasljednika gestalt psihoterapije. Zaslužan za razvijanje eneagrama kao metode istraživanja i sistematizacije karakternih osobina čovjeka. Predvodnik u povezivanju psihoterapije i duhovnih tradicija. Autor brojnih knjiga o osobnosti, svijesti, kreativnosti, i obrazovanju.

naranjo.jpg
origin of the enneagram.jpg
about%20psychotherapy_edited.jpg
shaman inside us.jpg
seeker after truth.jpg
healing civilization.jpg
personality and essence.jpg
on education.jpg